bts

"Би Ти Ес“ ООД предлага богата гама от продукти и решения в областта на Business Intelligence, анализ на данни, приложна инфраструктура, управление на документооборота, моделиране и управление на бизнес процесите, ИТ решения за специфични бизнес нужди, разработване на пилотни проекти, proof-of-concepts проекти и др.

  • Дългогодишен опит във внедряването на иновативни решения за бизнеса
  • Богато портфолио от продукти и услуги
  • Екип от висококвалифицирани консултанти
  • Ясна методология за внедряване и поддръжка
  • Ангажираност за постигане на крайния резултат
14th birthday

СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНА РАБОТА С ДОКУМЕНТИ

Системата дава възможност файловете и съдържанието в нея да бъдат достъпвани, редактирани и премахнати само от потребителите, които имат съответните права на достъп.

Повече информация >>