BTS services

 

Би Ти Ес ООД има над 19 години опит с внедряване на Business Intelligence решения в различни бизнес сектори:

финансов (банки, застрахователни компании, лизингови компании и др.) в телеком сектор; петролни компании и търговски дружества.

Най-доброто BI решение е индивидуално решение, което нашите специалисти ще изготвят за вас и което ще доведе до бързи, видими и качествени резултати 

Какво предлагаме
 • Изграждане на Data Warehouse; създаване и управление на ETL процеси; валидиране и почистване на данни.
 • Проектиране на системи за ad hoc анализ, отчети и визуализация – 
  създаване на висококачествени, интерактивни професионални отчети, ad hoc отчети, drilldown анализи, управленски табла за визуализация на данните и “what-if” анализи.
 • Богата гама от решения и продукти
  Различните средства за визуализация дават възможност данните да се тълкуват, т.е. да се превърнат в полезна и стойностна информация. По този начин потребителите имат възможност да правят ефективни, информирани решения, базирани на солидни данни и анализи. 
 • Поетапно внедряване, което води до бързи, видими резултати.
  Иплементирането на BI решението може става на етапи, било то по организационна структура (подразделениея, отдели) или бизнес области и процеси (продажби, маркетинг и т.н.) . При този подход, бизнес ползите започват да се проявяват още в хода на проекта и така внедряването се превръща от проект в начин на управление на компанията.
  Така не се налага да се влагат големи инвестиции още в началото на проекта, а според нуждите и приоритетите на компанията различните компоненти се имплементират по различно време.

Повече информация за нашите услуги в сферата на BI

Повече информация и безплатен тест на продуктите за Business Intelligence (BI) решения