Wiiisdom

Би Ти Ес ООД е официален партньор на Wiiisdomсъс специален фокус върху продуктите 360 Suite.

Платформата 360 Suite предлага мощни инструменти за одит, анализ на въздействието, архивиране и възстановяване, подобряване на управлението за сигурност в средата на SAP BusinessObjects. Използването на тези инструменти води до намаляване на ресурсите за поддръжката и управлението, оптимизиране на инфраструктурата за цялостното използване на BI, както и до намаляване цената на поддръжка.

 

360 Suite продукти:

360 Eyes –Дръжте под контрол всички действия в SAP BusinessObjects BI:

 • Зареждане на всички данни от SAP BusinessObjects в рамките на един datawarehouse;
 • Анализ на данните чрез използването на предефинирани Universes и WebI отчети;
 • Impact analysis. Откриване на неизползвани обекти. Подготовка за миграция;

360 Plus- Архивиране, version и възстановяване на съдържание SAP BusinessObjects:

 • Архивиране на SAP BusinessObjects по график. Versioning. Селективно възстановяване на изтрити файлове от системата;
 • Drag & Drop на съдържание между няколко SAP BusinessObjects среди (напр. development и production). Изпълнение по график;
 • Сравняване на две или повече SAP BusinessObjects среди(алтернатива на LCM);

360 View- Управление, документиране и одит на настройките за сигурност в SAP BusinessObjects:

 • Ненатрапчиво уеб базирано решение за управление и документиране на настройките за сигурност в SAP BusinessObjects;
 • Лесно прилагане на настройки за сигурност чрез динамични WEB матрици;
 • Одит и почистване на CMS. Алтернатива на CMC;

360 Cast- Schedule and burst на отчети в SAP BusinessObjects:

 • Динамично изпълнение по график и наливане на отчети от Excel или SQL списъци;
 • Изпълнени по график и наливане на отчети чрез Enterprise Job Scheduler;

360 bind – Сравняване на отчети с няколко клика:

 • Задаване на графици за експорт на отчети;
 • Бързо търсене и сравнение на данни между отчетите;
 • Оптимизиране на тестовете при прилагане на сервизни обновления, както и при проекти по миграция.