VMware

BTS е партньор на VMware - водещ доставчик на бизнес решения за виртуализация.

Виртуализация на ИТ инфраструктурата дава възможност да се намалят ИТ разходите и същевременно възможност за повишаване на ефективността, оползотворяване и гъвкавост от съществуващите активи.