SAP partner

Би Ти Ес ООД е официален партньор на SAP със специален фокус върху продуктите SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI). Решенията на SAP BusinessObjects са комплексни и могат да се надграждат в процеса на развитието на компаниите.

 Повече информация за продуктите на SAP Business Intelligence (BI)

Без значение дали вашата компания е малка или голямо предприятие. Ние имаме решение за всеки случай!

Ето няколко успешно внедрени BI решения при клиенти от различни сектори:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД , МОБИЛТЕЛ ЕАД , VM ФИНАНС ГРУП , ГЕОТЕХМИН , ДЗИ ОЗ ЕАД , ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ , АЛФА БАНК , ЗАД „АЛИАНЦ България”

Към момента „Би Ти Ес“ ООД е единствената фирма в България, разполагаща със сертифицирани инженери на местно ниво за поддръжка на SAP BI Platform, което позволява бърза намеса при необходимост, в много кратки срокове на място при клиента.  Повече информация за сертификата...

 

Alfresco

Би Ти Ес ООД е официален партньор на Alfresco®

Alfresco е отворена платформа за управление на документи (document management).

Платформата беше успешно внедрена в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ за разработка на стандартизиран работен процес по обработката на съдебни дела и преписки с възможност за проследяване на сроковете, напомняне за насрочени съдебни дела.

Повече информация за проект "Автоматизация на документооборот по съдебни дела и преписки"

 

Wiiisdom

Би Ти Ес ООД е официален партньор на Wiiisdomсъс специален фокус върху продуктите 360 Suite.

Платформата 360 Suite предлага мощни инструменти за одит, анализ на въздействието, архивиране и възстановяване, подобряване на управлението за сигурност в средата на SAP BusinessObjects. Използването на тези инструменти води до намаляване на ресурсите за поддръжката и управлението, оптимизиране на инфраструктурата за цялостното използване на BI, както и до намаляване цената на поддръжка.

Oracle

Би Ти Ес ООД е партньор на Oracle със специален фокус върху решения на Oracle Fusion Middleware.

Oracle Fusion Middleware включва софтуерни продукти, базирани на отворени стандарти като XML, SOAP, JMS и т.н., която обхваща множество услуги, включително и J2EE и инструменти за разработчици, интеграция услуги, бизнес интелигентност, сътрудничество и управление на съдържанието.

"Би Ти Ес ООД" има няколко успешно разработени и внедрени проекти с продуктите на Oracle BEA Systems:

 Технологията Oracle APEX беше успешно използвана за Проект "Разработка и внедряване на ИТ Инструмент (Ranking tool)" в ДЗИ.

 VMware

BTS е партньор на VMware - водещ доставчик на бизнес решения за виртуализация.

Виртуализация на ИТ инфраструктурата дава възможност да се намалят ИТ разходите и същевременно възможност за повишаване на ефективността, оползотворяване и гъвкавост от съществуващите активи.