SAP Gold Partner

София, България – юни 2016 г . Би Ти Ес ООД отново покри всички критерии и изисквания за да продължи като златен партньор на SAP със специален фокус върху Business Intelligence, Predictive Analytics, Data Modeling, Data Integration.

Като златен партньор на SAP, Би Ти Ес ООД предлага решения и услуги, които обхващат всички аспекти, необходими за успешната имплементация на SAP продукти, включително консултантски и персонализирани услуги, обучение и документация, оптимизация и поддръжка.

Дългогодишният опит във внедряването на BI платформи, поддръжката и услугите на високо квалифицирани консултанти, решенията за специфични бизнес нужди и
разработването на пилотни проекти, носят добавена стойност за клиентите и им гарантират сериозна преднина спрямо конкурентите на пазара. 

Някои от основните клиенти на Би Ти Ес ООД са УниКредит Булбанк; Булстрад и Алианц; Мобилтел;
Елаците Мед; ВМ Финанс Груп. 

Като златен партньор на SAP, Би Ти Ес ООД ще продължава да предоставя най-добрите
технологии на българския пазар.