В началото на 2017 г. BTS Ltd. завърши работа по съвместен проект с УниКредит Булбанк.
В резултат от успешно реализирания проект бе внедрена нова система за търговска отчетност в Дирекция „Банкиране на дребно“.
Потребителският интерфейс е реализиран чрез BI инструментите от платформата SAP BusinessObjects BI.

Проектът за подобряване мониторинга на търговските действия в дирекция “Банкиране на дребно” бе насочен към разработване на унифициран репортинг пакет за потребителите от дирекцията на всички нива, базиран на единна методология и единна база данни, който да осигури:

  • оперативен мониторинг в оптимално време,
  • прозрачност на резултатите до най-ниско ниво (сделка, клиент, сила за продажба),
  • гъвкавост при достъпа до информация и презентиране
  • мониторинг на продуктивността на различни разрези – продукти, канали, клиентски сегменти, тип на сили за продажба, регион, клон, тип на структурна единица
  • следене на динамиката на продажбите и бюджетното изпълнение,
  • осигуряване на средства за прогнозиране и планиране на бюджетния процес

BTS Ltd. продължава да работи върху нови проекти и тяхната успешна реализация.
Идеологията на BTS Ltd е да създава такива продукти и услуги, които да отговарят на изискванията и специфичната дейност на клиентите.
Формулата за нашия успех е високо качество на предлаганите услуги, индивидуално отношение към всеки клиент и постигане на онзи резултат, който е най-потребен за нашите клиенти.

 

Подробности за проекта в cio.bg >>