I SO 9001:2015

За „Би Ти Ес“ ООД е чест да обяви подновяването на сертификацията за 2017 г. от CERTIFICATION INTERNATIONAL (България) във връзка със системата за управление на качеството ISO 9001:2015, която обхваща Внедряване и поддръжка на ИТ решения и предоставяне на ИТ консултански услуги от фирмата .

 

При проведения на 04.04.2017 г. одит беше потвърдено, че фирмата спазва изискванията за упрвление на качеството в съотвествие със стандарта от 2015 г.

Това признаване от независима трета страна за поредна година е резултат от решителните обединени усилия на всички служители на „Би Ти Ес“ ООД. Компанията потвърждава ангажимента за качество спрямо своите настоящи и бъдещи клиенти, патньори, инвеститори, доставчици и други страни, интересуващи се от управлението на качеството.

За „Би Ти Ес” ООД този сетификат е надеждно доказателство за успеваемостта на екипа.

вижте сертификaта