Partner Center of Expertise

Октомври 2018

След успешно покриване на всички изисквания и критерии, „Би Ти Ес“ ООД се утвърди като доказан сертифициран PCOE (Partner Center of Expertise) център за поддръжка на SAP BI решения за България.
 
Като Център за поддръжка, „Би Ти Ес“ ООД  отговаря на стандартите, определени от SAP относно:

  • сертифицирането на консултанти по поддръжката;
  • първа и втора линия (first-line & second-line support) поддръжка;
  • техническа инфраструктура, ефективност на обслужването.


„Би Ти Ес“ ООД е водеща компания в доставката и поддръжката на ИТ услуги и продукти на SAP BI и разполага със сертифицирани инженери за поддръжка на SAP Analytics решения. Това позволява бърза намеса при необходимост, в много кратки срокове и високо качество на обслужване.
SAP поздрави компанията за получения сертификат и изложи своите очаквания към фирмата да продължи да оказва съдействие и подкрепа на своите клиенти.
От своя страна BTS Ltd поема отговорност за правилната и навременна поддръжка на продуктите и услугите, които предоставя на свойте клиенти.

 

вижте сертификaта