Иван Гатев, генерален мениджър на BTS, представи в презентация на тема "SAP BusinessObjects & BTS Ltd"