За тринадесети път, най-старото събитие на ICT Media, ще заложи на мъдростта и опита, като го комбинира в ефективни дози с новостите в регулаторната област, иновациите в сферата на ИКТ внедряванията и оптимизацията на технологичните ресурси, нововъведенията в управлението на финансовите потоци, осигуряването на отчетност, пазарна устойчивост и нови клиенти.

Традиционно събитието представлява интерес за висш и среден мениджмънт на финансовите институции в страната, ИТ експерти, включително ИТ директори, финансови специалисти, икономисти, независими анализатори, както и представители на големия бизнес в България.

За повече информация: http://events.idg.bg/bg/106/