София, България – 6-ти февруари 2012 г . Би Ти Ес ООД гордо обявява, че стана първият локален златен партньор на SAP BusinessObjects ™ за Република България. Портфолиото на SAP предлага мощни Business Intelligence (BI) решения за подобряване на процесите, откриване на нови възможности, както и спечелване на конкурентно предимство за своите клиенти.

Като златен партньор на SAP BusinessObjects ™ Би Ти Ес ООД предлага решения и услуги, които обхващат всички аспекти, необходими за успешната имплементация на SAP продукти, включително консултантски и персонализирани услуги, обучение и документация, оптимизация и поддръжка.

„След покриване на всички критерии и придобиване на съответните квалификации, необходими, за да се превърнем в SAP Channel Partner, Би Ти Ес ООД е в състояние да осигури по-добри услуги в областта на BI решенията на своите клиенти” заяви Иван Гатев, генерален мениджър на Би Ти Ес ООД. „Чрез SAP BusinessObjects ще предоставим на нашите клиенти възможността да взимат по-добри и бързи бизнес решения. Предлагайки уникалните SAP BusinessObjects продукти ще помогнем за подобряване на процесите във всеки сектор на бизнеса и своевременното решаване на възникващите проблеми.”

Дългогодишният опит във внедряването на BI платформи, поддръжката и услугите на високо квалифицирани консултанти, решенията за специфични бизнес нужди и разработването на пилотни проекти, носят добавена стойност за клиентите и им гарантират сериозна преднина спрямо конкурентите на пазара. Някои от основните клиенти на Би Ти Ес ООД са УниКредит Булбанк, с над 4000 потребители; застрахователни компании като "Булстрад" и "Алианц"; Мобилтел - най-големият мобилен оператор в България; Елаците Мед - лидер в българската минна индустрия; ВМ Финанс Груп – холдинг от 16 компании работещи в различни сфери. Би Ти Ес ООД предлага на своите клиенти индивидуални решения, които обединяват всички аспекти на бизнеса и осигуряват лесен и бърз достъп до необходимата информация.

Би Ти Ес ООД възнамерява да разшири услугите си относно SAP BusinessObjects решения в Република България чрез предоставяне на най-добрите технологии на българския пазар.