Фирма Би Ти Ес ООД става локален сребърен партньор на SAP BusinessObjects. Компанията покри всички определени изисквания от SAP.

От позицията на сребърен партньор на SAP BusinessObjects, Би Ти Ес ООД предлага решения и услуги, които обхващат всички аспекти, необходими за успешната имплементация на SAP продукти, включително консултантски и персонализирани услуги, обучение и документация, оптимизация и поддръжка. Чрез внедряването на SAP Business Intelligence (BI) решения, Би Ти Ес ООД цели подобряване на процесите, откриване на нови възможности, както и спечелване на конкурентно предимство за своите клиенти.

Дългогодишният опит на Би Ти Ес ООД във внедряването на BI платформи, поддръжката и услугите на високо квалифицирани консултанти, решенията за специфични бизнес нужди и разработването на пилотни проекти, носят добавена стойност за клиентите и им гарантират сериозна преднина спрямо конкурентите на пазара.

Някои от основните клиенти на Би Ти Ес ООД са УниКредит Булбанк, с над 4000 потребители; застрахователни компании като Булстрад, ДЗИ и Алианц; Мобилтел - доставчик на мобилни услуги в България; Елаците Мед -  лидер в българската минна индустрия; ВМ Финанс Груп – холдинг от множество компании, работещи в различни сфери. Би Ти Ес ООД предлага на своите клиенти индивидуални решения, които обединяват всички аспекти на бизнеса и осигуряват лесен и бърз достъп до необходимата информация.

Би Ти Ес ООД възнамерява да разшири услугите си относно SAP BusinessObjects решения в Република България чрез предоставяне на най-добрите технологии на българския пазар.

 

***SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. BusinessObjects and the BusinessObjects logo are trademarks or registered trademarks of BusinessObjects in the United States and/or other countries.  BusinessObjects is an SAP company.All otherproduct and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.