Partner Center of Expertise certificate

Май 2015

След успешно положени изпити и покриване на всички изисквания и критерии, „Би Ти Ес“ ООД се утвърди като доказан сертифициран център за поддръжка на SAP BI решения (Partner Center of Expertise) за България. 

Към момента „Би Ти Ес“ ООД е единствената фирма, разполагаща със сертифицирани инженери за поддръжка на SAP BI Platform, което позволява бърза намеса при необходимост, в много кратки срокове на място при клиента. 

 

Като Центърът за поддръжка, „Би Ти Ес“ ООД  отговаря на стандартите, определени от SAP относно:

  • сертифицирането на консултанти по поддръжката; 
  • първа и втора линия (first-line & second-line support) поддръжка;
  • техническа инфраструктура, необходима за осигуряване на поддръжката на SAP софтуера, бизнес процесите и документите, които гарантират високото качество на поддръжката.

вижте сертификaта в по-голям размер