Alpha Bank

 

Проект "Реализация на проект за интеграция на данните, изграждане на слой мета-данни и буфер за данни"

Описание на проекта    

БИ ТИ ЕС ООД имплементира Business Objects EDGE 3.0, изгради Data Buffer структура и ETL-jobs, за да попълни Data Buffer със съдържанието на Главната Книга. Създаде се междинен слой с всички бизнес обекти за нуждите на мениджмънта за отчитане на риска. BTS направи междинен слой с всички бизнес обекти от Главната книга през data buffer и основните отчети върху мета нивата. Business Objects продуктите, използвани за този проект са: Data Services, Universe Designer, Desktop Intelligence. Проведено обучение за ETL, Universe & Report Creation.

 

Проект "Задаване на права на потребители за съществуващите папки и отчети в BI системата"

Описание на проекта    

Задаване на права на потребители за съществуващите папки и отчети в BI системата, така че те да са видими за тези потребители, които имат право на достъп до тях.

 

Проект   "Внедряване на система за сигурност в приложението за отчети, работещо под BusinessObjects"  

Бизнес проблем   

  • Да се даде възможност на бизнес потребителите да се оторизират към системата автоматично посредством потребителските си акаунти в Microsoft Active Directory;
  • Да се извършат всички необходими преработки за да бъде напълно функционираща системата за сигурност;

Описание на проекта    

  • Създаване на MS AD single sign-on.
  • Създаване на защитна схема за отчетите да се виждат от бизнес потребителите съответно с правата им на достъп.
  • Редизайн на съществуващите отчети за създаване на съответствие с защитната схема на достъп. 
  • Създаване на автоматизирано генериране на регулярни отчети, които изискват големи ресурси.
  • Обучение – BOE XI R2 Administration.    

Внедрени продукти:   

BusinessObjects Enterprise XI R2