УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Проект "Миграция на BOE 6.5 към BOE XI 3.1"

Описание на проекта

Мигриране на съществуващата инсталация на BOE 6.5 към последната версия на продукта: BOE XI 3.1. Инсталиране и конфигуриране на Business Objects cluster. Мигриране на съществуващите отчети и universe-и към новата версия. Интеграция на BOE XI 3.1 с Microsoft Active Directory на банката . Провеждане на  обучение – Administering Business Objects Enterprise XI 3.1 УниКредит Булбанк имат понастоящем една от най-големите BI системи на Балканите с оперативен рипортинг и мениджмънт информационна система.

Внедрени продукти

Business Objects Enterprise XI 3.1

 

Проект "BusinessObjects Enterprise за отчети и анализиране на данни в Flex Cube"

Описание на проекта

След обединението на трите банки ( Булбанк, Хеброс и HVB Биохим), БИ ТИ ЕС ООД и платформата Business Objects бяха избрани за изграждане на оперативна отчетна система на най-голямата българска банка – УниКредит Булбанк. БИ ТИ ЕС ООД инсталира и адаптира Business Object Enterprise за отчети и анализиране на данни в Flex Cube – нова унифицирана система. BTS консултира банката за миграцията на отчетите от стара Business Objects версия 6.1.3 към новата 6.5.

 

Проект "Съставяне на Data Mart"

Описание на проекта

Съставяне на пълен Data Mart, въз основа на който се генерират документи, изисквани от бизнес потребителите. Data Mart има заложена бизнес логика върху данните (по т.нар.  "схема звезда"), дефиниции на местоположението и трансформацията на данните от източника, структури на бази данни с ETL процедури, пълни Business Objects междинни слоеве и набор от примерни отчети, публикувани в корпоративното хранилище. BTS направи оценка и състави препоръки за оптимизацията на настройките на Business Objects Application server, за да даде възможност на бизнес потребителите-анализатори да използват BI инструмента. Това беше постигнато със създаване на междинни слоеве, които позволяват голям обем данни да се обработят за определено време и създаване на по-сложни отчети в Info View User, чиито функционалности са изградени така, че да покриват базовите техники, познати на потребителите от Excel.

Внедрени продукти

Business Objects Enterprise 6.5

Извършени услуги

  • Анализ на източниците на данни
  • Разработване на правила за зареждане на данните в структури  "схема звезда"
  • Разработване на Universe-и и отчети

 

Проект "Внедряване на система за отчети и анализи"

Описание на проекта

БИ ТИ ЕС ООД инсталира и адаптира система за отчети и анализи Business Objects.  IT специалистите от Булбанк получиха специализирани и специално адаптирани обучения за работа със системата - "Business Objects Operation and Administration" и "Core reporting for powerful users". В допълнение екипът на BTS достави услуги за инсталация и развитие на основните банковите отчети за регулативна отчетност.

Внедрени продукти

Business Objects Enterprise 6.1

 

Проект "Внедряване на система за отчети и анализи"

Описание на проекта

БИ ТИ ЕС ООД инсталира и адаптира система за отчети и анализи Business Objects.  IT специалистите от Булбанк получиха специализирани и специално адаптирани обучения за работа със системата - "Business Objects Operation and Administration" и "Core reporting for powerful users". В допълнение екипът на BTS достави услуги за инсталация и развитие на основните банковите отчети за регулативна отчетност.

Внедрени продукти

Business Objects Enterprise 6.1