VM ФИНАНС ГРУП

Проект "Изграждане на Data Warehouse и Business Intelligence решение"  

Бизнес проблем    

Текущият проект по внедряване на BI/EPM решение подкрепя целите на групата за непрекъснато развитие като цели да даде възможност, особено на корпоративния център да се фокусира повече върху стратегически и тактически решения за сметка на оперативна работа, свързана с изготвяне на отчетност.

Основните цели, които се адресират с текущия проект са:

  • Подобрена организация;
  • Създаване на една версия на истината, спрямо която се измерват и отчитат всички резултати;
  • Повишена стандартизация на отчетността;
  • Автоматизиране на Груповата отчетност;
  • Автоматизация на процеса по планиране и бюджетиране

Oписание на проекта    

ВМ Финанс Груп е бързоразвиваща се група от 16 компании, опериращи в различни индустрии. За да подкрепи растежа си, ВМФГ започна изпълнението на програма  по внедряване на модерно BI решение, което да подпомогне още по-ефективното и качествено управление на бизнеса. За изпълнител на проекта бе избран Би Ти Ес ООД.  С внедряването на предложеното SAP BusinessObjects BI решение, ВМФГ ще намали времето и усилията за подготвяне на справки и анализи и ще помогне за бързината, качеството и прозрачността при вземане на решения в реално време.  

Внедрени продукти:    

SAP BusinessObjects Edge BI, version with data integration