OMV България

Проект "BI решение за отдел “Controlling” в OMV"

Бизнес проблем    

 • Увеличаване на продажбите, прогнозиране и управление на дистрибуция;
 • Оптимизиране на рентабилността на продуктите, драстично повишаване на ефективността и намаляване на разходите маркетингова кампания;
 • Идентифициране на типове клиенти и стратегии за задържане;
 • Интегриране на управлението и финансова отчетност за подобряване на производителността;
 • Намаляване и контрол на оперативните разходи ;
 • Ефективно обслужване клиенти в цялата многоканална мрежа. 
 • Тази система се внедри в Сърбия и Румъния  

Описание на проекта

OMV България избра Business Objects за: 

 • Увеличаване на продажбите, прогнозиране и управление на дистрибуция;
 • Оптимизиране на рентабилността на продуктите, драстично повишаване на ефективността и намаляване на разходите маркетингова кампания;
 • Идентифициране на типове клиенти и стратегии за задържане;
 • Интегриране на управлението и финансова отчетност за подобряване на производителността;
 • Намаляване и контрол на оперативните разходи ;
 • Ефективно обслужване клиенти в цялата многоканална мрежа. 

Би Ти Ес ООД стартира BI проект в отдел Controlling, който включва изграждане на DWH с данни от няколко различни системи, както и от SAP и миграцията на всички съществуващи системи за отчетност в OMV България към BI за по-добър анализ.

Внедрени продукти:    

SAP BusinessObjects EDGE BI 3.1 Professional (with Data Integration)  

 

Проект "Prizma transaction and loyalty control"

Бизнес проблем    

Анализ на всички данни от касовата система в различните бензиностанции и смесването им с данните от ERP транзакционната система. Анализ за откриване на cross-продажби – по време, видове продукти и т.н.  

Описание на проекта

Внедряването на Business Intelligence решение в OMV, даде възможност на компанията получи контрол над огромно количество данни. Отдел Маркетинг на OMV България анализира и получи ясна представа за поведението на своите клиенти.

Внедрени продукти:    

BusinessObjects Enterprise XI R2