Billa

 

Обучение BusinessObjects Core and Intermediate Reporting

Бизнес проблем    

Консумиране на вече изградения DWH от компанията майка, както и неговото адаптиране от локалния офис.  

Описание на проекта 

Обучението се състоеше от следните курсове: 

  • BusinessObjects 6.5 - Core Reporting;
  • BusinessObjects 6.5 - Intermediate Reporting

Участниците в курса придобиха познания и  умения да представят и анализират информация, да разпространяват документи и доклади, както и да използват функциите, необходими за създаването и управлението на специализирани BusinessObjects отчети, съобразени с нуждите на компанията.