ЕВРОШАНС

  

Обучение "Crystal Reports 2008"   

Еврошанс закупи от Би Ти Ес ООД като официален представител за България лицензи за Crystal Reports 2008. Проведе се обучение за работа с Crystal Reports на базата на следните стандартни курсове: Report Design - Fundamentals of Report Design, Business Reporting Solutions, Report Processing Strategies.   

Бизнес проблем   

Възможност за създаване на собствени отчети и анализи върху ежедневно постъпващите данни.   

Внедрени продукти:    

Crystal Reports 2008