Македонски ТЕЛЕКОМ

Внедряване на система за отчети и анализи

Бизнес проблем    

След внедряване на нова разплащателна система телекомът има нужда от адаптация и осъвременяване на отчетите.

Описание на проекта    

Би Ти Ес ООД изгради система за отчети и анализи със средствата на BusinessObjects за нуждите на MakТел и осигури поддръжката й.    

Внедрени продукти:   

BusinessObjects Enterprise 6.5