Bulsatcom

 

Проект "Изграждане на SAP BusinessObjects BI среда"

Бизнес проблем

Нужда от изграждане на SAP BusinessObjects BI среда, която напълно да покрива изискванията на клиента. Осигуряване на BI инфраструктура, като се направи :

  • Инсталация на един SAP BusinessObjects BI сървър
  • Конфигурация на един SAP BusinessObjects BI сървър
  • Инсталация на SAP BusinessObjects BI клиентски инструменти

Описание на проекта

Проектът Изграждане на SAP BusinessObjects BI среда е пряк резултат от въвеждането на системата на SAP BusinessObjects BI.
Новата система има за цел да осигури бърз и лесен анализ на информация, натрупана в различни източници на данни.

Внедрени продукти

  • SAP BusinessObjects BI 4.2
  •  SAP Lumira 1.31
  • SAP BusinessObjects Explorer

Продължителност на проекта: Декември 2016 г. – Януари 2017 г.