ГЕОТЕХМИН

Миграция към SAP BI 4.1


Бизнес проблем

Необходимост за ползването на нови функционалности в последната към момента версия на платформата: SAP BI 4.1
Ускоряване на процеса на разработка на процеси за трансформиране на данни (ETL) , метаслой данни (Universes), отчети и табла (Dashboards).

Oписание на проекта

  • Инсталиране на последната версия на сървърните и клиентски продукти на SAP BI 4.1.
  • Мигриране на съдържание : процеси за трансформиране на данни, метаслой данни и отчети.
  • Тестване на мирираното съдържание.

 

Изграждане на Data Warehouse и Business Intelligence решение  - Етап 1

Бизнес проблем    

Липса на автоматизиран процес за събиране, обработка и визуализиране на консолидирана, навременна и вярна информация, за изпълнението на оперативните процеси, предназначена за високия и среден мениджмънт в компанията.    

Описание на проекта   

Внедряване на Data Warehouse & Business Intelligence решение с цел осигуряване на бърз, унифициран и навременен достъп до консолидирана бизнес информация, извлечена от оперативните системи работещи в Елаците-мед АД.
BI решението е реализирано по утвърдената в Би Ти Ес ЕООД методология за разработване и управление на BI проекти и обхваща следните бизнес области: счетоводсто, себестойност и склад.

Решението е изградено върху платформа: SAP BusinessObjects Edge.

 

Изграждане на Data Warehouse и Business Intelligence решение – Етап 2

Oписание на проекта

Разширяване на BI решението със следните бизнес области: Клиенти и Доставчици, Разходи по машини, Реализация, Човешки Ресурси, Инвестиционна програма и ДА.

 

Обучение за работа с продуктите на SAP BusinessObjects Edge BI

Бизнес проблем    

Развиване на разработеното BI решение от бизнес потребителите и ИТ персонала на „Елаците-мед“ АД    

Проведено обучение върху следните продукти на SAP:

  • Workshop for BI Viewer
  • WebIntelligence XI 3.0-3.1 
  • Universe Designer XI 3.0-3.1
  • Data Services and Data Integrator XI 3.0-3.1
  • Administration XI 3.0-3.1
  • Xcelsius Enterprise 2008