Би Ти Ес ООД има голям брой реализирани проекти във финансовия бизнес сектор – банки, застрахователни компании, лизингови компании и др.; в телеком сектора; петролни компании и търговски дружества.

A1

Реализирани проекти:

 1. Проект "360Suite_maintenance_2016"
 2. Проект Optima Reporting
 3. Миграция на BOE XI R2 към BOE XI 3.1
 4. Разширяване на BI системата с включване на данни от 3G мрежово оборудване
 5. Миграция на BusinessObjects 6.5 към версия XI R2
 6. Разширяване на BI системата с включване на данни от 2G мрежово оборудване
 7. Внедряване на система за отчети и анализи за висшия мениджмънт, за Enterprise Performance Management и за Revenue Assurance
 8. Внедряване на система за отчети и анализи

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Реализирани проекти:

 1. BI решение за подобряване мониторинга на търговските действия в дирекция "Банкиране на дребно“
 2. Миграция на SAP BusinessObjects XI 3.1 към SAP BusinessObjects BI 4.1 и консолидация на Branch и Head Office средите
 3. Проект "360SUITE LICENSE AGREEMENT _2016"
 4. Миграция на BOE 6.5 към BOE XI 3.1
 5. BusinessObjects Enterprise за отчети и анализиране на данни в Flex Cube
 6. Съставяне на Data Mart
 7. Внедряване на система за отчети и анализи
 8. Внедряване на система за отчети и анализи - ХЕБРОС БАНК АД

Адифарм

Реализирани проекти:

 1. Разработка, внедряване и поддръжка на система за управление на електронни документи и бизнес процеси, реализирана чрез Oracle WebCenter Content (Oracle UCM).

Булстрад

Реализирани проекти:

 1. Дизайн и разработка на Data Warehouse и система за отчети 
 2. Автоматизация на документооборот по съдебни дела и преписки

ДЗИ

Реализирани проекти:

 1. Разработка и внедряване на ИТ Инструмент (Ranking tool)
 2. Разработка и внедряване на решение за ETL  
 3. Внедряване на Business Intelligence решение

VM ФИНАНС ГРУП

Реализирани проекти:

 1. Изграждане на Data Warehouse и внедряване на Business Intelligence решение

ГЕОТЕХМИН

Реализирани проекти:

 1. Миграция към SAP BI 4.1
 2. Изграждане на Data Warehouse и внедряване на Business Intelligence решение - Етап 1
 3. Изграждане на Data Warehouse и Business Intelligence решение – Етап 2
 4. Обучение за работа с продуктите на SAP BusinessObjects Edge BI

Alianz

Реализирани проекти:

 1. Изграждане на Data Warehouse и внедряване на Business Intelligence решение

Alianz

Реализирани проекти:

 1. Изграждане на Data Warehouse и внедряване на Business Intelligence решение

МВР

Реализирани проекти:

 1. e-Services Portal
 2. Изграждане на унифицирана система  за нуждите на отдел Човешки Ресурси
 3. Synchronization of the Bulgarian software systems with the existing Schengen systems in the European Union
 4. Изграждане на унифицирана мобилна система за проследяване на коли и криминално проявени лица
 5. Поддръжка на специфична система, изградена със средствата на BEA Tuxedo

Alpha Bank

Реализирани проекти:

 1. Реализация на проект за интеграция на данните, изграждане на слой мета-данни и буфер за данни
 2. Задаване на права на потребители за съществуващите папки и отчети в BI системата
 3. Внедряване на система за сигурност в приложението за отчети, работещо под BusinessObjects  

ЕВРОШАНС

Реализирани проекти:

 1. Обучение "Crystal Reports 2008"

Billa

Реализирани проекти:

 1. Обучение BusinessObjects Core and Intermediate Reporting

Е-Правителство

Реализирани проекти:

 1. Изграждане на Електронен портал на Българското правителство

Борика

Реализирани проекти:

 1. Система за парични преводи

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

Реализирани проекти:

 1. Внедряване на система за отчети и анализи

OMV България

Реализирани проекти:

 • BI решение за отдел “Controlling” в OMV
 • Prizma transaction and loyalty control