ГЕОТЕХМИН

Изграждане на Data Warehouse и Business Intelligence решение  - Етап 1

Бизнес проблем    

Липса на автоматизиран процес за събиране, обработка и визуализиране на консолидирана, навременна и вярна информация, за изпълнението на оперативните процеси, предназначена за високия и среден мениджмънт в компанията.    

Описание на проекта   

Внедряване на Data Warehouse & Business Intelligence решение с цел осигуряване на бърз, унифициран и навременен достъп до консолидирана бизнес информация, извлечена от оперативните системи работещи в Елаците-мед АД.    

Внедрени продукти:   

SAP BusinessObjects Edge BI, standard package

SAP BusinessObjects Edge BI, version with data integration

 

Изграждане на Data Warehouse и Business Intelligence решение – Етап 2

Oписание на проекта

  • Реализирането на набор от отчети за проследяване на доставки на материали, продажби  на готова продукция, разходи за ДМА, разходи за екология и разходи по машини в Елаците-мед АД;
  • Проектиране и изграждане на допълнителни модели на метаданни (Universes);
  • Изграждане на необходимите допълнителни структури от данни в съществуващото хранилище от данни; 
  • Разработка на допълнителни процеси по зареждането на хранилището на данни от системите, източници на данни за отчетите.

Внедрени продукти:   

SAP BusinessObjects Edge BI, standard package

SAP BusinessObjects Edge BI, version with data integration

 

Обучение за работа с продуктите на SAP BusinessObjects Edge BI

Бизнес проблем    

Развиване на разработеното BI решение от бизнес потребителите и ИТ персонала на „Елаците-мед“ АД    

Проведено обучение върху следните продукти:

  • Workshop for BI Viewer
  • WebIntelligence XI 3.0-3.1 
  • Universe Designer XI 3.0-3.1
  • Data Services and Data Integrator XI 3.0-3.1
  • Administration XI 3.0-3.1
  • Xcelsius Enterprise 2008