Ние сме с повече от 20 години опит в разработването и внедряването на ИТ решения за специфични бизнес нужди

Партньори

Нашият фокус

⦁ Бизнес анализи (BI)
⦁ Документ мениджмънт
⦁ Облачни решения
⦁ Специфични бизнес решения

Нашите предимства

⦁ Ангажираност за постигане на крайния резултат
⦁ Висококвалифициран екип
⦁ Ясна методология за внедряване и поддръжка

Нашият опит

Дългогодишен опит във внедряването на решения за бизнес анализи (BI), анализ и управление на данни и облачни решения

Новости

Система за управление на електронни документи и бизнес процеси

Най-доброто решение е индивидуално решение, което нашите специалисти ще изготвят за вас и което ще доведе до бързи, видими и качествени резултати.

Ние изграждаме ново бъдеще с най-добрите технологии

Основната ни цел е намирането на правилния сценарий за всеки клиент в изграждането и консолидирането на информацията, необходима за вземане на решения и оптимизиране на бизнес процесите.

НаШИТЕ УСЛУГИ

Какво предлагаме

„Би Ти Ес“ ООД е с над 20 години опит във внедряването на Business Intelligence решения, анализ и управление на данни, облачни решения, системи за управление на електронни документи и бизнес процеси, както и в разработката на ИТ решения за специфични бизнес нужди.

Решения за бизнес анализи (BI)

Анализ, изчистване и моделиране на данни,. Изграждане на Data Warehouse чрез ETL процеси. Създаване на отчети и управленски табла за визуализация на данните.

Документ Мениджмънт

Внедряване на системи за управление на електронни документи и бизнес процеси в съответствие с бизнес изискванията на всеки един клиент.

Облачни BI решения

Изграждане на модели данни и
създаване на интерактивни отчети и управленски табла с ключови показатели KPI. Machine learning , forcast и what if анализи.

Анализ на данни

Всеки проект стартира с подробен анализ на източниците и качеството на данните, както и планиране и подготовката им за следващите стъпки – изчистане, структуриране и трансформиране.

Моделиране на данни

Процесът на моделиране на данни има за цел да обедини и структурира данните от различни източници в подходящи структури за лесно изграждане на отчети, ad hoc анализи и управленски табла

Специфични решения

Разработка на специфични продуктови решения, които отговарят на съвременните предизвикателства пред бизнеса, както и proof-of-concept проекти според изискванията на клиента.

Нашите клиенти и проекти

Компанията има множество реализирани проекти за едни от най-големите български компании в различни бизнес области

Интервюта и публикации в медиите